Unmanned

MW är specialiserade på fjärrinhämtning av information med hjälp av obemannade system. Det gör att vi kan öka värdet på våra kunders tillgångar genom noggranna uppdatering, sänkta kostnader genom effektivisering och vi kan stötta samhället i krissituationer.

Vi samlar in, analyserar och levererar information till ditt företag från områden som är svåra att nå eller där det är kostsamt att genomföra inhämtning med traditionella metoder.


Flexibel informationsinhämtning och beslutsstöd

Vi har en egen flotta och besättningar vilket skapar flexibilitet. Flottan består av stora drönare med lång räckvidd och med en förmåga att bära multipla sensorer vilket ökar användningsområdena och vilka uppdrag vi kan genomföra.

Ansvarig tjänsteområde Unmanned

Anthony Randall-Clausen
anthony.randall-clausen@mwgroup.se

Anthony Randall-Clausen är en UAS och ISR expert. Han har över 20 års erfarenhet av att jobba internationellt har över 2500 loggad flygtimmar som besättningsmedlem på olika luftfarkoster. Han har bland annat varit delaktig i framtagandet av system för hantering av inhämtad information från höghöjds spanings och integrationen av UAS system för US Air Force globala operationer. Han har utvecklat och lanserat det första UAS utbildningsprogrammet för NATOs medlemmar.


Forest Sense

Vi är experter inhämtning och analys av skoglig information.

UAS Utbildning

Vi genomför träning, utbildning och certifiering  för alla kategorier (open, specific, certified) och typer av UAS (EASA och NATO 1-3 kategorier) 

Insats

Vi flyger åt kunder i specifika uppdrag t.ex. inmätning av större områden vid byggnation, inspektion av infrastruktur, sökning eller informationsinhämtning vid särskild händelse (stormar, skogsbränder, oljeutsläpp etc)

Beredskap

Vi kan upprätta beredskap att flyga på avrop åt våra kunder t.ex. vid ett förhöjt beredskapsläge, i samband med demonstrationer, vid naturkatastrofer etc.

Underhåll

Vi tecknar avtal med kunder om löpande underhåll dvs att på regelbunden basis genomföra rutinmässiga insatser t.ex. inspektion av vindkraftverk, kraftledningar, mobilmaster, oljeplattformar etc.


Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi utför våra tjänster såväl på vår hemmamarknad i Norden som internationellt och i högriskmiljöer.


Läs mer om hur vi hjälper företag och organisationer inom:


Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du vet mer om Unmanned? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss