UAS utbildning

MW Groups UAS avdelning utför träning, utbildning, certifiering  för alla kategorier (open, specific, certified) och typer av UAS (EASA och NATO 1-3 kategorier) samt uppdragsflygningar åt våra kunder.

Om MW Group UAS

MW Groups UAS avdelning utför träning, utbildning, certifiering  för alla kategorier (open, specific, certified) och typer av UAS (EASA och NATO 1-3 kategorier) samt uppdragsflygningar åt våra kunder. Vår utbildare och piloter har en bakgrund från svenska och amerikanska försvarmakten och har även en lång erfarenhet av civil flygning med obemannade flygande farkoster (drönare). Utöver vårt intropaket erbjuder vi även mer avancerade utbildningar och skräddarsydda utbildningar till våra kunder. Vi erbjuder en hands-on, blockbaserad approach till utbildning som gör att vi kan anpassa oss till era behov för att ta inlärd kunskap till ett säker och effektivt hantering av er verksamhet. Vi tillhandahåller en oberoende verifikation av er UAS operation och skräddarsyr vår utbildning och certifiering för att möta era operationella behov.


UAS Basic Operator Theory

Drönare, UAS, UAV och RPAS – det finns många olika benämningar och vi använder oss av samlingsbegreppet UAS (Unmanned Aerial Systems). 

Vår teorigrundkurs för UAS operatörer ger en förståelse för de EU regelverk och förordningar som gäller för handhavande av UAS:er.

UAS Specific Operations Risk Assessment

SORA (Specific Operations Risk Assessment) är ett system för att hantera riskbedömningar för visa typer av obemannad flygverksamhet. Förutom att identifiera risker identifieras även nödvändiga åtgärder och vilken robustheten. MW Group rekommenderar denna kurs för alla som använder UAS, även om endast SPECIFIC kategorin omfattas av kraven från EU.

UAS Crew Resource Management

Är ni två eller fler som genomför kommersiella flygning med UAS? Om så är fallet kan vår UAS Crew Resource Management (CRM) kurs hjälpa er att skapa värde genom specialanpassad träning som medför säkra och effektiva operationer. I kursen lär vi ut en CRM filosofi och tränar er för effektiv kommunikation, beslutsfattande, lagarbete, hantering av arbetsbelastning och situationsuppfattning. Vi använder oss av en holistic approach till CRM och tillämpar kunskaper och erfarenheter från både det bemannade och obemannade flyget. Vi genomför träningen i klassrum och i simulatorer för att försäkra oss om att du får den bästa CRM träningsupplevelsen.

Operations Verification

Kommersiella UAS operatörer behöver kunna verifiera att deras operation på ett systematisk sätt hanterar risker och verkar med fokus på hög säkerhet och med god kvalitet. Utrustning och åtgärdsplaner måste till exempel anpassas till EU bestämmelser. Verifieringar och certifieringar samt efterlevnad av dessa visar på att en operatör tar säkerhet och professionalismen i yrket på allvar.

MW Group erbjuder oberoende tredje-part bedömningar för kommersiella obemannade operationer samt granskningen av efterlevnaden av dessa för UAS operatörer. Vi genomför kontinuerliga uppdateringar av UAS best practice över hela spektrat av industrin där obemannade system används för att försäkra er om att er verksamheten lever upp till och till och med överstiger föreskrifterna för obemannade operationer.

UAS Advanced Courses

Behöver du uppdragsspecifik eller annan specialutbildning för att maximera möjligheterna med er UAS investering och verksamhet? Vår Advanced Training & Certification (ATC) är en mycket flexibel och anpassningsbar utbildning som skräddarsys för din kommersiellla verksamhet och dina behov.


Kurschef

Anthony Randall-Clausen

Anthony är UAS- och informationsinhämtningsexpert (ISR) Med 20 års erfarenhet av kvalificerat ISR-arbete och över 2500 loggade flygtimmar är Anthony en av Nordens mest rutinerade UAS-utbildare. Han har varit med och tagit fram integrationssystem för delgivning av inhämtad information mellan UAS-system och underrättelsefunktioner inom US Air Force. Anthony har även tagit fram det första utbildningsprogrammet för UAS inom NATO. 

Utöver sitt arbete på Military Work är Anthony instruktör för obemannade system på Embry-Riddle Aeronautical University och professor i kontraterrorism och underrättelseanalys på National American University. 

FAQ

Båda termerna är utbytbara, men drönare är mer vanligt använt för farkoster med multi-rotor system. Utöver det så har tillsynsmyndigheter runt om i världen officiellt antagit UAS eller ”remote-piloted aircraft systems” (RPAS) som benämning, även om drönare/drones också ibland nämns.

European Aviation Safety Agency (EASA) är den organisation som är ansvarig för bland annat flygsäkerhet i EU.

Bestämmelserna för att använda UAS som väger mer än 250 gram inom EU anges i Regulation (EU) No 2019/945 och Regulation (EU) No 2019/947. Det finns ytterligare bestämmelser som påverkar verksamhet med UAS med inom dessa återfinns de grundläggande förordningarna för UAS verksamhet.

Det beror på situationen, men det första steget är att förstå EASA förordningarna och regelverken som berör verksamheten. Vår UAS – grundläggande teorikurs är framtagen för just det ändamålet.

Ja. Vi har en lång erfarenhet som professionella instruktörer för remote piloter, systemoperatörer, uppdragschefer och inom planering och underhåll av systemen. Vi har tidigare utbildat mot allt från små system som DJI Phantom till obemannade helikoptrar som UMS Skeldar V-200 men även på ”medium altitude long endurance (MALE) RPAS system som MQ-1 Preditor och MQ-9 Reaper.

När du genomfört kursen kommer du ha en bättre förståelse för EUs förordningar gällande flygsäkerhet, med specifikt fokus på UAS och olika typer av UAS verksamhet i EUs luftrum.