UAS Specific Operations Risk Assessment


Om utbildningen

SORA (Specific Operations Risk Assessment) är ett system för att hantera riskbedömningar för visa typer av obemannad flygverksamhet. Förutom att identifiera risker identifieras även nödvändiga åtgärder och vilken robustheten. MW Group rekommenderar denna kurs för alla som använder UAS, även om endast SPECIFIC kategorin omfattas av kraven från EU.

Fakta:

 • Utbildningsdagar: 2
 • Utbildningsmetod: Instruktörsled onlineutbildning
 • Utbildningsspråk: Engelska

Pris: 

 • 10 500 kr ex moms (13 125 kr inkl moms)

UAS Specific Operations Risk Assessment  

Vår kurs UAS Specific Operations Risk Assesment (SORA) är en specialkurs med fokus på att ge deltagaren en djup kunskap om och erfarenhet av att riskbedömning inom UAS området, oavsett vilken typ av UAS operatör ni är. SORA är ett krav för SPECIFIC kategorin enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947, men vi anser att förmågan att genomföra bra riskbedömningar är ett viktigt verktyg för alla UAS operatörer som vill operera med hög säkerhet och uthållighet. Den här kursen integrerar effektiv riskreduceringstekniker och hjälper er att utveckla en arbetsmetodik för att hantera alla former av risk som är kopplad till UAS aktiviteter.


I korthet om utbildningen

→ Vilka bör delta?

Den här kursen är fokuserad på EUs krav för operatörer men passar alla UAS operatörer som vill utveckla en effektiv riskhanteringsstrategi och öka verksamhetssäkerheten.

Förkunskapskrav

Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs. Kursen genomförs på engelska, men kan genomföras på andra språk för en extra kostnad. (Kontakta oss för detaljer)

Kurslängd

UAS SORA är en tvådagarskurs. Dagsschema och starttider är flexibla och anpassas efter era behov.

Kursform

Kursen är en instruktörsled online utbildning.

Kostnad

UAS SORA kursen kostar 10 500 kr ex moms (13 125 kr inkl moms).

Vi kan erbjuda paketpris för fem eller fler deltagare. Kontakta oss för detaljer.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning kommer eleven kunna uppvisa kunskap om den teoretiska bakgrunden och användningsområden för SORA processen.

Viktiga ämnen

 • Översikt av tillämpningsbara EU regelverk
 • Skillnader mellan bemannade och obemannade flygsäkerhetstillämpningar
 • Kvalitativa kontra kvantitativa metoder för luftfartssäkerhet
 • Bow-tie modellen och SORA
 • Risk klassificering och hantering
 • Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) & Development Assurance Level (DAL)
 • Operation safety objectives (OSO) and SAIL
 • SORA och luftriskmodellen
 • Fallstudier
 • Praktiska exempel

Kurschef

Anthony Randall-Clausen

Anthony är UAS- och informationsinhämtningsexpert (ISR) Med 20 års erfarenhet av kvalificerat ISR-arbete och över 2500 loggade flygtimmar är Anthony en av Nordens mest rutinerade UAS-utbildare. Han har varit med och tagit fram integrationssystem för delgivning av inhämtad information mellan UAS-system och underrättelsefunktioner inom US Air Force. Anthony har även tagit fram det första utbildningsprogrammet för UAS inom NATO. 

Utöver sitt arbete på Military Work är Anthony instruktör för obemannade system på Embry-Riddle Aeronautical University och professor i kontraterrorism och underrättelseanalys på National American University. 

FAQ

Båda termerna är utbytbara, men drönare är mer vanligt använt för farkoster med multi-rotor system. Utöver det så har tillsynsmyndigheter runt om i världen officiellt antagit UAS eller ”remote-piloted aircraft systems” (RPAS) som benämning, även om drönare/drones också ibland nämns.

European Aviation Safety Agency (EASA) är den organisation som är ansvarig för bland annat flygsäkerhet i EU.

Bestämmelserna för att använda UAS som väger mer än 250 gram inom EU anges i Regulation (EU) No 2019/945 och Regulation (EU) No 2019/947. Det finns ytterligare bestämmelser som påverkar verksamhet med UAS med inom dessa återfinns de grundläggande förordningarna för UAS verksamhet.

Det beror på situationen, men det första steget är att förstå EASA förordningarna och regelverken som berör verksamheten. Vår UAS – grundläggande teorikurs är framtagen för just det ändamålet.

Ja. Vi har en lång erfarenhet som professionella instruktörer för remote piloter, systemoperatörer, uppdragschefer och inom planering och underhåll av systemen. Vi har tidigare utbildat mot allt från små system som DJI Phantom till obemannade helikoptrar som UMS Skeldar V-200 men även på ”medium altitude long endurance (MALE) RPAS system som MQ-1 Preditor och MQ-9 Reaper.

När du genomfört kursen kommer du ha en bättre förståelse för EUs förordningar gällande flygsäkerhet, med specifikt fokus på UAS och olika typer av UAS verksamhet i EUs luftrum.