UAS Basic Operator Theory


Om utbildningen

Drönare, UAS, UAV och RPAS – det finns många olika benämningar och vi använder oss av samlingsbegreppet UAS (Unmanned Aerial Systems). 

Vår teorigrundkurs för UAS operatörer ger en förståelse för de EU regelverk och förordningar som gäller för handhavande av UAS:er. Kursen är en instruktörsled kurs som hjälper dig att öka din kunskap och förståelse för regelverken som styr användandet av UAS. Under kursen går vi igenom regler och säkerhetskrav genom att dyka djupare i vilka kontexter dessa är tillämpbara. Efter genomförd utbildning kan deltagaren nå upp till samtliga kompetenskrav för OPEN, SPECIFIC och CERTIFIED kategorierna för UAS operationer inom EU.

Fakta:

 • Utbildningsdagar: 2
 • Utbildningsmetod: Instruktörsled onlineutbildning
 • Utbildningsspråk: Engelska

Pris: 

 • 9 000 kr ex moms (11 250 kr inkl moms)

I korthet om utbildningen

→ Vilka bör delta?

Den här kursen riktar sig till de som behöver teorikunskap kring regelverk samt kunskap för att använda samtliga kategorier av UAS inom EU.

Förkunskapskrav

Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs. Kursen genomförs på engelska, men kan genomföras på andra språk för en extra kostnad. (Kontakta oss för detaljer)

Kurslängd

UAS Basic Operator Theory är en tvådagarskurs. Dagsschema och starttider är flexibla och anpassas efter era behov.

Kursform

Kursen är en instruktörsled online utbildning.

Kostnad

UAS Basic Operator Theory kursen kostar 9 000 kr ex moms (11 250 krinkl moms), i kursen ingår ett övningsprov med 40 frågor för utvärdering och feedback.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning kommer eleven kunna uppvisa kunskap om:

 • Aktuella UAS regelverk i EU.
 • Olika typer av UAS kategorier och deras olika krav.
 • Olika typer av UAS operationer (visual line of sight, beyond visual line of sight).
 • Specific Operational Risk Assessments (SORA)
 • Alla kompetenskrav för en UAS operatör.

Viktiga ämnen

 • Översikt av EUs regelverk
 • Översikt av medlemsstaternas regelverk
 • UAS typer, kapaciteter och begränsningar
 • EU luftfartsinfrastruktur och UAS
 • Luftfartssäkerhet och hur UAS kan uppnå detta
 • Minimera risk och faror med UAS
 • Hur människans kapacitet påverkar UAS operationer och beslutsfattande
 • Ansvar och försäkringar för UAS operatörer
 • Miljö och naturskydd
 • Integritet och dataskyddslagar, hur det påverkar UAS operatörer
 • U-space

Kurschef

Anthony Randall-Clausen

Anthony är UAS- och informationsinhämtningsexpert (ISR) Med 20 års erfarenhet av kvalificerat ISR-arbete och över 2500 loggade flygtimmar är Anthony en av Nordens mest rutinerade UAS-utbildare. Han har varit med och tagit fram integrationssystem för delgivning av inhämtad information mellan UAS-system och underrättelsefunktioner inom US Air Force. Anthony har även tagit fram det första utbildningsprogrammet för UAS inom NATO. 

Utöver sitt arbete på Military Work är Anthony instruktör för obemannade system på Embry-Riddle Aeronautical University och professor i kontraterrorism och underrättelseanalys på National American University. 

FAQ

Båda termerna är utbytbara, men drönare är mer vanligt använt för farkoster med multi-rotor system. Utöver det så har tillsynsmyndigheter runt om i världen officiellt antagit UAS eller ”remote-piloted aircraft systems” (RPAS) som benämning, även om drönare/drones också ibland nämns.

Bestämmelserna för att använda UAS som väger mer än 250 gram inom EU anges i Regulation (EU) No 2019/945 och Regulation (EU) No 2019/947. Det finns ytterligare bestämmelser som påverkar verksamhet med UAS med inom dessa återfinns de grundläggande förordningarna för UAS verksamhet.

Bestämmelserna för att använda UAS som väger mer än 250 gram inom EU anges i Regulation (EU) No 2019/945 och Regulation (EU) No 2019/947. Det finns ytterligare bestämmelser som påverkar verksamhet med UAS med inom dessa återfinns de grundläggande förordningarna för UAS verksamhet.

Det beror på situationen, men det första steget är att förstå EASA förordningarna och regelverken som berör verksamheten. Vår UAS – grundläggande teorikurs är framtagen för just det ändamålet.

Ja. Vi har en lång erfarenhet som professionella instruktörer för remote piloter, systemoperatörer, uppdragschefer och inom planering och underhåll av systemen. Vi har tidigare utbildat mot allt från små system som DJI Phantom till obemannade helikoptrar som UMS Skeldar V-200 men även på ”medium altitude long endurance (MALE) RPAS system som MQ-1 Preditor och MQ-9 Reaper.

När du genomfört kursen kommer du ha en bättre förståelse för EUs förordningar gällande flygsäkerhet, med specifikt fokus på UAS och olika typer av UAS verksamhet i EUs luftrum.