Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap, UL, bygger på internationellt erkänd forskning och är anpassad för svenska förhållanden. UL är sedan 2003 Försvarsmaktens Ledarskapsmodell och används inom annan statlig myndighet och inom näringsliv.


Kommande kurstillfällen

  • Grundkurs 24-26 juni, 2020, i Stockholm. Fåtal platser kvar.
  • Grundkurs 27-29 oktober, 2020, i Stockholm. Platser kvar.
  • Grundkurs 15-17 december, 2020, i Stockholm. Platser kvar. 

Vad är Utvecklande Ledarskap?

UL är även en 360 graders bedömningsformulär för personlig feedback, en metod för personlig utveckling och en standardiserad kurs som har utvecklats av Försvarshögskolan.

Utvecklande Ledarskap är den ledarskapsmodell och det ledarskapet som har störst effekt på Individuell utveckling hos medarbetarna och på det Organisatoriska resultatet sett över tid.
UL belyser utöver det utvecklande ledarskapet även konventionellt ledarskap samt destruktiva ledarbeteenden.
En utvecklande ledare är:
Ett föredöme och är autentisk, med en tydlig värdegrund och är en förebild och visar och tar ansvar.
Visar personlig omtanke, genom att ge stöd och även genom att konfrontera.
Inspirerande och motiverande genom att uppmuntra delaktighet och att uppmuntra kreativitet.
Dessutom vet en utvecklande ledare när han kan visa ett konventionellt ledarskap och när han inte bör göra det. (krav och belöning och kontroll)
Vidare är en utvecklande ledare medveten om hur dennes destruktiva ledarbeteenden påverkar organisationen och individerna i den. (Aktiva: Arrogant, orättvis, hot, överkrav, ego-inriktad, falsk. Passiva: Låt-gå, feg, osäker otydlig)

  • Antal deltagare: Min 6 st – Max 15 st
  • Utbildningsdagar: 3+1 dagar
  • Pris: 22 000 kr (exkl 25% moms) I priset ingår lunch och fika alla dagar samt all kursmaterial.

Utbildningen består av en grundkurs på tre dagar samt en fördjupningskurs på en dag. Däremellan så sker uppföljning och hemuppgifter. Allt föregås av en 360 graders bedömning som består av självskattning och bedömning från medarbetare och chefer.

Utbildningsmål:

Övergripande:
Kunna reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av ULL i syfte att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet.


Grundkursen:
Känna till och förstå Ledarskapsmodellen.
Få feedback genom bedömningsformulär.
Utarbeta en personlig utvecklingsplan.


Fördjupningsdagen:
Utveckla ett coachande förhållningssätt.

Ansvarig utbildare

Mattias Anger

Mattias har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten med 17 års erfarenhet i Amfibiekåren som chef och ledare och är Major till graden. Mattias har utvecklat grupper och ledare sen 1996. Inledningsvis i Försvarsmakten och under de senaste åren inom näringslivet och andra myndigheter och organisationer. Mattias är en van utbildare och har undervisat på Militärhögskolan Karlberg i taktik och ledarskap samt på yrkeshögskolan Nackademin i arbetsledning och projektledning.

Mattias är certifierad bl.a. Bilbin Teamskills, Utvecklande Ledarskap, GDQ, Teambook, Mebook och Lead Forward.

Mattias AngerKommande kurstillfällen

  • Grundkurs 24-26 juni, 2020, i Stockholm. Fåtal platser kvar.
  • Grundkurs 27-29 oktober, 2020, i Stockholm. Platser kvar.
  • Grundkurs 15-17 december, 2020, i Stockholm. Platser kvar.