Ledarskap

Ledarskap handlar i grund och botten om att klargöra förväntningar och att påverka individer och grupper att agera enligt dessa förväntningar.


Ledarskap är enkelt!

Allt är enkelt om man vet hur man gör. Vi på MW Group vet hur man gör. Vi är samtidigt mycket ödmjuka inför att ledarskap kan vara svårt och ibland även övermäktigt. 

I Försvarsmakten har ledarskapet en central roll i allt som görs. All personal är mer eller mindre utbildad inom ledarskap. Tyvärr är inte det fallet i många andra företag eller inom andra organisationer. Här kan vi hjälpa er och er organisation att lyfta ledarskapet på ett beprövat och vetenskapligt sätt.

MW Group tror att ett fortsatt lärande för individer och grupper skapar goda prestationer och engagemang. Därför skapades vår Training Wing som både utbildar och tränar våra kunder men också våra egna medarbetare.

Försvarets goda förmåga att utbilda är väl omvittnad, såväl inom det teoretiska som det praktiska området och i organisationers alla skikt. Våra utbildare på vår Training Wing har alla erfarenhet från att utbilda inom sina expertområdet inom försvaret och har utvecklat dessa utbildningar för att passa också för den civila marknaden.

Vill du veta mer?

Boka in ett telefonmöte med en av våra ledarskapskonsulter. De kan vägleda dig och hitta rätt lösningar för dina utmaningar.Utvecklande Ledarskap, UL

Utvecklande Ledarskap är den ledarskapsmodell och det ledarskapet som har störst effekt på Individuell utveckling hos medarbetarna och på det Organisatoriska resultatet sett över tid.
UL belyser utöver det utvecklande ledarskapet även konventionellt ledarskap samt destruktiva ledarbeteenden.


En utvecklande ledare är:
Ett föredöme och är autentisk, med en tydlig värdegrund och är en förebild och visar och tar ansvar.
Visar personlig omtanke, genom att ge stöd och även genom att konfrontera.
Inspirerande och motiverande genom att uppmuntra delaktighet och att uppmuntra kreativitet.