Grupputveckling

Människor är organiserade i grupper för att leverera ett resultat, tillsammans. För att det resultatet ska vara långsiktigt hållbart så krävs det fokus på de tre nyckelfaktorerna; lönsamhet/effektivitet, kvalitet och välmående. Vi kan kortsiktigt prioritera ned en av dem – men aldrig långsiktigt.


Om grupputveckling

En del grupper levererar hög lönsamhet/effektivitet, kvalitet och ett stort välmående hos medarbetarna. De lyckas också ofta kunna göra det över tid.
Andra grupper levererar ett sämre sammanlagt resultat. Tyvärr också det över tid.

Utöver individen är den minsta enheten i verksamheten den grupp eller det team som utgör vardagen för de som ska leverera resultatet.
Det är också här den största potentialen och påverkan finns för den vardagliga förmågan att leverera ett långsiktigt, hållbart resultat.

Gruppers utvecklingsfaser.

Grupper utvecklas i flera steg eller faser.

Fas 1 Trygghet och tillhörighet
Fas 2 Opposition och konflikt
Fas 3 Tillit och struktur
Fas 4 Arbete och produktivitet (Högpresterande Team)
(Fas 5 Avslut)

Forskningsresultat.

Det har gjorts och görs mycket forskning om mogna grupper dvs team.

Mogna grupper (Som befinner sig i fas 3 och 4):
Ökat välmående dvs. Högre arbetstillfredsställelse, lägre emotionell utmattning och lägre sjukfrånvaro.
Ökad effektivitet dvs. Mognare grupper arbetar snabbare.
Bättre beslut dvs. Bättre beslut pga. ökat deltagande, öppenhet och fokus.
Ökad kundnöjdhet dvs. Mognare grupper rankas högre i kundservice.
Resultatet blir bättre i organisationen.
Dessutom så ökar sammanhållningen på grund av ökat resultat och ökat välmående.
70% av alla grupper kommer aldrig förbi fas 2 och blir aldrig mogna grupper och ej heller högpresterande team.


Processen

Vi har en väl utvecklad och fungerande process för att ta en befintlig arbetsgrupp från där den är idag och få den att utvecklas tillsammans till en mogen grupp och ett högpresterande team. Vi använder oss av digitalt stöd i form av Teambook för att utvecklingen ska bli av i vardagen. Med Teambooks hjälp så kan en av våra ledarskapskonsulter mäta, följa upp, träna, stötta och belöna en grupps utveckling på distans.


Susan Wheeland, IMGD, Integrative Model for Group Development

Ansvarig utbildare:

Mattias Anger

Mattias har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten med 17 års erfarenhet i Amfibiekåren som chef och ledare och är Major till graden. Mattias har utvecklat grupper och ledare sen 1996. Inledningsvis i Försvarsmakten och under de senaste åren inom näringslivet och andra myndigheter och organisationer. Mattias är en van utbildare och har undervisat på Militärhögskolan Karlberg i taktik och ledarskap samt på yrkeshögskolan Nackademin i arbetsledning och projektledning.

Mattias är certifierad bl.a. Bilbin Teamskills, Utvecklande Ledarskap, GDQ, Teambook, Mebook och Lead Forward.

Mattias Anger