Webinarium

Välkommen till ett webinarium om krislogistik och försörjningsutmaningar!


HOTBILD OCH SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING 9 MARS kl 12.00

  • Vilka är de geopolitiska hot som berör näringslivet och vilka åtgärder måste ditt företag vidta?
  • Har ditt företag kontroll över vilka verksamheter som faller under Säkerhetsskyddslagen? Klarar företaget av en tillsynskontroll?
  • Är ditt företag ”upphandlingsbart” när kraven på hantering av skyddsvärden ökar?
  • Hur skall ditt företag hantera en säkerhetsskyddad upphandling?


Ansvarig tjänsteområde Strategic Advice

Freddy Jönsson Hanberg
freddy.jonsson.hanberg@mwgroup.se

Freddy har en bakgrund som reservofficer i Försvarsmakten i 30 år och har under senare år lett vår rådgivning till Försvarsmaktens Högkvarter på logistik- och försörjningsområdet. Freddy har också varit rådgivare till Sveriges största företag i frågor som rör globala geostrategiska förändringar. Han har skrivit ett stort antal artiklar i bl a Dagens industri, Svenska Dagbladet och han skriver också för Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Kungliga Örlogsmannasällskapet.


Tidigare webinarium


Krislogistik och försörjningsutmaningar

Hotbild och säkerhetsskyddad upphandling


Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi utför våra tjänster såväl på vår hemmamarknad i Norden som internationellt och i högriskmiljöer.


Läs mer om hur vi hjälper företag och organisationer inom:


Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du vet mer om Strategic Advice? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss