Logistiksäkerhet

För dig som arbetar med supply chain, inköp, leverantörer, kunder, logistik eller säkerhet erbjuder MW Group kvalificerade rådgivningstjänster.


I korthet

Våra seniora konsulter inom logistiksäkerhet har i genomsnitt 30 års yrkeserfarenhet från detta område. Några av dem har bakgrund från Försvarsmakten, Försvarets materielverk, FRA och Säkerhetspolisen och några har lång erfarenhet av strategisk logistik och supply chain management från stora företag, internationell handel och flöden.

MW Group erbjuder tre introduktionstjänsterna som kan bokas här nedan för att så snart snabbt och enkelt som möjligt påbörja riskhantering av dina flöden. Slutmålet är en kvalitets- och omvärldssäkrad kontinuitetsplan.


Vår logistiksäkerhetsexpert Freddy Jönsson Hanberg talade på konferensen ”Logistikläget 2020” om den geopolitiska händelseutvecklingen.


Föredrag

Vi kommer till dig och genomför ett kortare föredrag på temat ”Risker i försörjningskedjorna” där ditt företag får en aktuell uppdatering av omvärlden, geopolitiska förändringar, säkerhetsaspekter, hot, risker och exempel på sårbarheter i företagets logistiklösning.

Föredraget kan med fördel kombineras med lunch eller genomföras som ett frukostseminarium.

Det kan genomföras för all personal i hela företaget vid ett tillfälle, eller endast för ledningsgrupp eller inköpsavdelning, säkerhetsavdelning eller marknadsavdelning

Seminarium

Ett seminarium ställer lite högre krav på dig och dina medarbetare. Ni förbereder er genom att läsa in texter som vi ombesörjer. När vi kommer till er så inleds passet med ett föredrag, därefter leder vi en diskussion där vi använder oss av rollspel för att alla bättre skall förstå hur riskerna berör de olika avdelningarna.

Seminariet genomförs förslagsvis med ansvariga avdelningschefer tillsammans med ledningsgruppen.

Ett seminarium tar ca 4 timmar och genomförs en förmiddag eller en eftermiddag. Det kan också genomföras som en kvällsövning i samband med en konferens.

Workshop

En workshop innebär att vi går på djupet med de risker som företaget måste identifiera och hantera. Workshopen kan skräddarsys efter ditt företags specifika behov. Workshopen genomförs med nyckelpersoner på inköps-, logistik- och säkerhetsavdelningarna. Inför workshopen tecknas sekretessavtal så att deltagarna kan tala om de risker som måste hanteras.

En workshop tar två dagar i anspråk och genomförs med en grupp om maximalt 8-10 personer.Bra beslut fattas med rätt beslutsunderlag

Vill du ta din organisation till nästa nivå eller lösa ett akut problem? Våra konsulter hjälper dig. Som din rådgivare skapar vi träffsäkra beslutsunderlag baserade på kvalificerad analys från våra experter.

Vad betyder Logistiksäkerhet?

Logistiksäkerhet eller Supply Chain Risk Management är två relativt nya begrepp. Logistiksäkerhet handlar om försörjningstrygghet – på engelska ”security of supply” och ordet säkerhet är hämtat från begreppet ”informationssäkerhet”. Logistiksäkerhet handlar om att reducera risker och öka tryggheten i försörjning av varor och energi genom att arbeta med säkerhetsstrategier. Säkerhetsbegreppet avser både fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Idag har det fysiska skyddet utvecklats långt och det blir ovanligare med tillgrepp och inbrott medan hoten mot informationssystemen ökar drastiskt.


Vad är Supply Chain Risk Management?

Supply Chain Risk Management handlar om att hantera risker i alla delar av försörjningskedjan. Från andra- och tredjehandsleverantörer via lastbärare till havs, på land och luften till omlastning, noder, hamnar och flygplatser samt lager. Det finns mycket som kan gå fel när leveranskedjorna är långa och komplexa. Det kommer hela tiden nya hot och risker och sårbarheter uppstår. Cyberhotet är ett exempel men också de stora geopolitiska förändringarna där handelskriget mellan Kina och USA är ett exempel, de ryska gasledningarna är ett annat.

MW Group erbjuder tre introduktionstjänsterna som kan bokas här nedan för att så snart snabbt och enkelt som möjligt påbörja riskhantering av dina flöden. Slutmålet är en kvalitets- och omvärldssäkrad kontinuitetsplan. Läs mer här eller boka direkt.