Sjukvårdsutbildning

Utbildningar inom HLR, första hjälpen och avancerat omhändertagande. Vi utbildar militära enheter inom TOS och skräddarsyr specifika förbandsutbildningar. Vi levererar också sjukvårdsberedskap vid övning.


Våra sjukvårdsutbildningar

Våra sjukvårdsutbildningar vänder sig till privatpersoner så väl som företag. En person som har en grundläggande sjukvårdsutbildning kan vara skillnaden mellan liv och död. Ett snabbt och tryggt agerande räddar liv.


Hjärt- och Lungräddning (HLR)

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige beror på att något hänt i cirkulationsorganen. Plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt är en stor del av dessa.

Genom denna utbildning kan du och de runt omkring dig göra skillnad genom att rätt saker görs så fort som möjligt efter inträffandet.

I denna kurs lär du dig hur man gör kompressioner, inblåsningar, använder hjärtstartare (AED) och åtgärder vid luftvägsstopp.

Tidsåtgång: 2 timmar
Förkunskapskrav: Inga
Antal: max 12 personer
Pris: 6500 kr (Tillsammans med L-ABC 11 000 kr)

L-ABC

De olika bokstäverna står för: L – Livsfarlig läge och livshotande blödning, A – Airway (luftväg), B – Breathing (Andning), C – Circulation (cirkulation).

När det kommer till såväl traumatiska som medicinska sjukdomsfall så kan ett bra omhändertagande vara det som gör skillnad.

Denna kurs ger dig kunskapen att genom en prioriteringsordning, L-ABC, göra rätt saker vid rätt tillfälle och i rätt ordning. Detta gör att du, som är först på plats, gör saker med bibehållen säkerhet för dig själv och andra så inte fler blir skadade eller far illa.

Kursen är främst fokuserad att lära ut praktiska handgrepp och görs genom övning på varandra för att verkligen få en känsla för hur man ska göra och när. Det föregås av en liten del teori för att ha något att utgå ifrån.

Denna kurs tillsammans med HLR (Hjärt- och Lungräddning) skapar en heltäckande grundläggande sjukvårdsutbildning.

Tidsåtgång: 3 timmar
Förkunskapskrav: Inga
Antal: max 12 personer
Pris: 8000 kr (Tillsammans med L-ABC 11 000 kr)