När ingenting får vara omöjligt

Vi vet att svåra tider innebär stora utmaningar. Utmaningar som kan vara avgörande för människors hälsa och företags överlevnad. Och vi vet att lösningarna som krävs sällan tar hänsyn till förutsättningarna som finns.En brygga mellan det civila och de ändlösa erfarenheterna som finns i försvaret

I nästan ett decennium har vi fungerat som en brygga mellan det civila och de ändlösa erfarenheterna som finns i försvaret. Vår uppgift är att ta tillvara på dessa kunskaper och se till så att de kommer till nytta i civilsamhället. Det gör att vi kan stärka samhällsviktiga funktioner, från stora sjukhus till små industrier, när de behöver det som mest.

Vi förser företag, organisationer och myndigheter med specialtränad personal som vet att när tiden kräver, får ingenting vara omöjligt. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna på de svåraste problemen, oavsett var och när de uppstår. Preventivt såväl som reaktivt.

Utifrån varje unik situation sätter vi samman grupper av kompetenser som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna. Från att analysera logistik- och omvärldsrisker och minimera dem, till att med handlingskraftiga team snabbt stabilisera ett läge och sätta upp rutiner för fortsatt verksamhet. Med rådgivning, verksamhetsledning, analys eller genomförande kan vi maximera möjligheterna för varje enskild situation och organisation.

Så till er i samhällsviktiga funktioner, som får vardag och välfärd att gå ihop idag. Som ser till så att livsmedel, läkemedel eller färdmedel är lika tillgängliga som igår. Vi vet att det är svåra tider. Att många utmaningar är helt avgörande. Och att nödvändiga lösningar kan verka sakna förutsättningar. Men det är i dessa tider som samhället visar att det är ett samhälle. Med våra gemensamma erfarenheter är allting möjligt när ingenting får vara omöjligt.


Service & support

Vår tjänst service och support är skapad för att lösa våra kunders problem.

För att säkerställa samhällskritiska funktioner måste du alltid  ha tillgång till  rätt spetskompetens och djup i ditt team. Vi levererar service och support både som helhetsåtaganden och i projekt – lokalt som globalt.

Training Wing

Din kompetens – vårt uppdrag. Vår utbildningsorganisation utvecklar individer, grupper och metoder. Vi är övertygade om att du med rätt utbildning och fortsatt lärande kan  bygga en konkurrenskraftig organisation.

Vi utbildar inom bland annat ledarskap, sjukvård och användning av obemannade farkoster (drönare).

Advisory

Du är aldrig ensam. Som din rådgivare skapar vi träffsäkra beslutsunderlag baserade på kvalificerad analys från våra experter.

Vi identifierar vad som kan utvecklas och förbättras samt säkerställer beslutsunderlag. Vi levererar alltid rätt underlag i rätt tid så att du kan ta rätt beslut.Förmågor som är övade och prövade

Våra medarbetares förmågor är prövade och verifierade. Vi kommer alla från en bakgrund där övning och träning är grunden till ett fungerande team. Vi har alla prövats förut och vi vet att det bygger oss starkare.

Vi kan ta tillvara på tidigare erfarenheter och validera dem eftersom vi är experter på den militära bakgrunden. Vi vet vilka kunskaper och färdigheter som individen har nytta av i framtiden. Genom att kombinera erfarenheten från förr med utbildning och träning tar vi oss an nya utmaningar. Tillsammans blir vi hela tiden bättre.Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra Account Managers så ringer de upp dig när det passar dig.