Field Services

Vi erbjuder installations-, service- och underhållstjänster inom områdena Telekom och Datacenter, Kraft och Infrastruktur samt Säkerhet och Övervakning.

Våra tjänster är inriktade på samhällskritisk infrastruktur och tekniska system av vikt för att skapa ett robust samhälle. Säkerhet, integritet och kvalité finns med i alla steg av vår leverans, vilket skapar trygghet hos uppdragsgivare då känslig information inte riskerar att spridas samt att framtida problem kan undvikas. Samtlig personal är register kontrollerad och har genomgått säkerhetsintervju som grundnivå, utöver detta så har vi processer för att kunna uppfylla högre kundspecifika säkerhetskrav både för individer och projekt.


Fältnära tjänster, service och ledning

Genom vår affärsenhet Field Services så stöttar vi våra kunder i hela deras leveransprocess. Vi är med och utvecklar, bygger och säkerställer driften av samhällsviktiga funktioner i hela Norden. Vi har resurser och processer för att kunna ta ett helhetsåtagande, från design och kravställning till drift och underhåll.

Vi sitter på en lång och bred erfarenhet kopplat till våra tjänsteområden, genom vårt dotterbolag 3GNS har vi arbetat inom installation, drift och underhåll av telekom och datacenter sedan starten 2003. Våra medarbetare sitter på djup och bred expertis inom respektive tjänsteområde och en stor andel av vår personal har en bakgrund från försvarsmakterna i Sverige, Danmark och Finland. Detta ger oss en stark sammanhållning, en uthållighet och god förmåga att tillsammans alltid lösa våra kunders behov. Utifrån våra medarbetares unika kunskaper och erfarenheter levererar vi också specifika specialisttjänster för att kunna lösa våra kunders behov oavsett var och när det behövs.

Vår personal är registerkontrollerad och tränade i att agera säkerhetsmedvetet. Vi är som partner till våra kunder beredda att leverera våra tjänster också i tider av kris, gråzon och ytterst i krig för att säkerställa driften av de samhällsviktiga funktioner vi idag är beroende av. Samtliga tjänster kan levereras på vår hemmamarknad i Norden, internationellt och även i högriskmiljöer.

Ansvarig tjänsteområde Field Services

Michael Yngvesson
michael.yngvesson@mwgroup.se

Michael har en bakgrund som yrkesofficer och efter det 15 års erfarenhet från civila chefsbefattningar. Michael har sin tyngd inom mobil infrastruktur där han arbetat globalt med försäljning och leverans av mobilnät på Nokia. När den innovativa mobiloperatören Spring Mobil startades i Sverige var Michael en del av ledningen, samt att han innehaft positionen som VD på världens första delade mobilnätsoperatör, 3GIS. Dessa erfarenheter använder vi nu för att bygga framtidens fälttjänster på MW Group.

Telekom & Datacenter

Vi levererar installation, service och underhåll av befintliga telenät (fasta nät, 3G och 4G) och datacenter.

Vår rollout avdelning är även delaktig i den nordiska utbyggnaden av 5G näten hos flera olika operatörer.

Vi erbjuder även nätövervakning med tillhörande fälttjänster genom vår egen Network Operation Center (NOC).

Kraft & Infrastruktur

Vårt erbjudande inkluderar förutom elinstallationer en specialisering på laddinfrastruktur och förnybar energi. Detta utgör en viktig del av samhällets utveckling och vi har tjänster som täcker alla behov, från design till installation och underhåll.

Vårt erbjudande inom infrastruktur inkluderar expertis avseende utbyggnad och underhåll av fibernät samt installation av passiva utrustning och datanät. Inom detta område levererar vi en obruten kedja från projektledning och installation till testning och dokumentation.

Säkerhet & Övervakning

Vi installerar, driftar och underhåller system inom säkerhet och övervakning. Med vår säkerhetskontrollerade personal och säkra processer kan vi erbjuda säkerhetsklassade leveranser på alla typer av objekt.

Vårt oberoende Network Operation Centre (NOC) kan nyttjas som primär eller sekundär av våra kunder. Via vår cyberavdelning kan vi även leverera ett brett utbud av IT-säkerhetstjänster, organiserade genom vår Strategic Awareness Cell (SAC).

Vi kan leverera en omfattande tjänsteportfölj kopplat till säkerhet: förstudier, rekognosering, planering, genomförande, access kontroller och uppföljning.

Specialisttjänster

Vi tillhandahåller experttjänster inom bland annat UAS-operationer, desinficering, Covid-19 testning och strategisk rådgivning.

Ditt behov styr, kontakta oss så hjälper vi dig.


Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi utför våra tjänster såväl på vår hemmamarknad i Norden som internationellt och i högriskmiljöer.


Läs mer om hur vi hjälper företag och organisationer inom:


Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du vet mer om Field Service? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss