Vår processVi tror på gruppens förmåga

Med en kärna av gemensamma värderingar, rätt person på rätt plats, rätt ledning och hög kompetens levererar vi rätt lösningar till våra kunder.

MW Groups kunderbjudande bygger på att vi har medarbetare som presterar högt över tid inom våra expertområden. I alla de tjänster vi levererar är nyckeln våra medarbetares förmåga att prestera, antingen enskilt eller tillsammans med andra i grupp. Att skapa förutsättningar för individer och grupper att just prestera högt är därför hjärtat av vår verksamhet.
Vi skapar hög prestation över tid

Med validerade förmågor och en delad vision och värderingar kan vi fokusera på prestationen hos kund. För MW Group är det viktigt att ha en långsiktighet i vårt arbete. För leveransen till kund, för medarbetarnas utveckling och för resultatet. Det gör att vi delar upp vår process i två skeden. Att matcha kundens behov med vår förmåga och att leda och utveckla medarbetare och tjänster.
Matcha

Rätt förmåga som löser rätt uppgift – Första delen bygger på vår förmåga att på djupet förstå varje kunds unika behov och skapa rätt förutsättningar för vår personal att med deras sammansatta förmågor leverera det önskade resultatet.

Leda och Utvecka

Den andra delen handlar om att leda och utveckla våra medarbetare och tjänster. Medarbetare som känner samhörighet, arbetar med rätt uppgifter och leds i vardagen på ett utvecklande sätt är medarbetare som presterar väl och utgör grunden för hur vi tillser att alltid utveckla våra tjänster till kunderna.

Military Work blir MW Group

”Omvärldsutvecklingen har de senaste åren drivit säkerhetsläget åt det negativa hållet. Som en koncern med ursprung i att ta oss an vår tid stora försvarsutmaningar är det naturligt att nu fokusera på robusta tjänster där vi snabbt kan bygga praktisk effekt för det nordiska totalförsvaret”

Carl Haglund ordförande i MW Group och tidigare finsk försvarsminister.


Gemensamma värderingar

Den innersta delen av kärnan handlar om delade värderingar. Värderingarna för vår del handlar om hur vi bemöter andra människor och hur vi tar oss an uppgifter för att bidra till ett friare samhälle. I vårt uppträdande är vi pålitliga, handlingskraftiga och engagerade.

Bolaget är grundat på och delar dessa värderingar, de har format vår vision där vi vet att den här typen av samhörighet skapar en stabil grund för att bygga hög prestation och att det levererar goda resultat.

Samhörighet

Vi skapar en samhörighet till varandra och vårt arbete genom att uppskatta och värna om varandra och de värderingar vi delar. Det är en naturligt ingående del i att vara en medarbetare hos oss.

Kompetens

Vi är noga i våra rekryteringsprocesser, att varje person har rätt förutsättningar i förmåga och kompetens för att lösa sin uppgift är centralt för att skapa engagemang. Genom en delad bakgrund kan vi validera såväl formella kompetenser som personliga egenskaper och tillse att rätt person är på rätt plats.

Utveckling

Den yttersta delen handlar om att ha en ständig utveckling. Det gäller såväl utveckling av våra tjänster som utveckling av våra medarbetare genom utbildning och rätt ledarskap. Individer som sporras att bli bättre och leds på ett sätt som gör dem fortsatt engagerade är den bästa grunden för att säkerställa hög prestation i våra kundleveranser.
Förmågor som är övade och prövade

Våra medarbetares förmågor är prövade och verifierade. Vi kommer alla från en bakgrund där övning och träning är grunden till ett fungerande team. Vi har alla prövats förut och vi vet att det bygger oss starkare.

Vi kan ta tillvara på tidigare erfarenheter och validera dem eftersom vi är experter. Vi vet vilka kunskaper och färdigheter som individen har nytta av i framtiden. Genom att kombinera erfarenheten från förr med utbildning och träning tar vi oss an nya utmaningar. Tillsammans blir vi hela tiden bättre.Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du prata med en av våra medarbetare? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss