Styrelse


Carl Haglund,
Ordförande, Partner

Carl Haglund är Managing Director i Norden för Accenture Financial Services partner och ledamot i MW Group, styrelseordförande i ETLA och EVA och styrelseledamot i eQ. Carl har tidigare varit försvarsminister i Finland och EU-parlamentariker.

Daniel Pilotti,
Ledamot, Partner

Daniel Pilotti är entreprenör och grundare till bland annat Ryska Posten-bolagen och Your Special Delivery Service. Daniel har byggt upp en egen framgångsrik koncern med internationell operation i flera Europeiska länder såväl som i USA. Daniel är också en profilerad investerare, bland annat med investeringar i Sellpy, Budbee, Instabox och Klarna.

Owe Wagermark,
Ledamot

Owe Wagermark slutade vid årskiftet 2018/19 som stabschef åt Håkan Buskhe efter en framgångsrik karriär inom SAAB och KREAB i det civila och inom Försvarsmakten. I Försvarsmakten var Owe överste av första graden och under karriären innehade han befattningar som bland annat ställföreträdande generalinspektör för Flygvapnet, Försvarsmaktens informationschef och svensk militärrepresentant i Eus militärkommitté i Bryssel.

Martin Carlsson-Wall,
Ledamot

Martin Carlsson-Wall är Associate Professor på Handelshögskolan och chef för dess Center for Sports and Business. Martin har genom Fallskärmsjägarklubben drivit Försvarsmaktens projekt Civilt Meritvärde och länge varit engagerad i meriteringsfrågor.

Evelina Hedskog,
Ledamot

Evelina Hedskog är Chief Business Development Officer på Mildef. I tidigare roller på SAAB har Evelina arbetat som Head of Products & Strategy på SAAB Combat Systems & C4I Solutions samt marknadsföring, affärsutveckling och dessutom haft en placering i Storbritannien. Evelina har en officersexamen från Militärhögskolan Karlberg och tjänstgör idag, med graden örlogskapten, som reservofficer vid Högkvarteret. Hon är ingenjör och ekonom med en masterexamen från KTH och en kandidatexamen från Stockholms Universitet och är invald ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

Mikael Karlsson,
Ledamot, CEO

Mikael Karlsson är grundare av MW Group och har en magisterexamen från det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet. Innan han startade MW Group har han arbetat som säljare och projektledare inom shippingindustrin. Mikael är tidvis anställd vid Kustjägarkompaniet och tjänstgjorde parallellt med sina studier som befäl  inom amfibiebataljonen. Mikael äger 25 % av aktierna i Brofund Group.

Peter Bartram,
Ledamot

General Peter Bartram (ret.) var under åren 2012 till 2017 Danmarks Försvarschef. Peter har en lång militär karriär, han har bland annat tjänstgjort som Assistant Chief of Staff för NATO Allied Command Transformation (ACT) i Norfolk, USA. Peter sitter i flertalet styrelser, bland annat som vice ordförande för JP/Politikens Hus A/S och innehar positionen som vice ordförande för Jyllands-Postens Fond & Holding.

Hans-Peter Lindqvist,
Hedersordförande

Hans-Peter Lindqvist är hedersordförande i MW Group. Hans-Peter är styrelseordförande i Djursholms country club, styrelseledamot i Vibynäs Gård och Konferens och Görvälns Slott. Tidigare var han VD för Adecco i Sverige och har dessförinnan ägnat sitt liv åt näringslivet, huvudsakligen i multinationella företag så som Xerox, Accor (VD) och Rica Hotels (VD).