Rådgivare


Joe Anderson

Joe Anderson har över 35 års erfarenhet från amerikanska armén. Han har varit chef på förband från kompani till armékårs storlek. Som generallöjtnant var han ansvarig för planering och genomförandet av alla arméns operationer samt hantering av naturkatastrofer. Som senior rådgivare stärker Joe vårt erbjudande framför allt inom interoperabilitet mellan försvarsmakter och civila organisationer.

Joe är också en omtyckt föreläsare på bland annat Försvarshögskolan och Handelshögskolan i Stockholm samt på flera universitet i USA.


Jens Mandøe

Jens Mandøe är pensionerad överstelöjtnant med mer än 35 års erfarenhet från danska Försvarsmakten. Han har varit befälhavare för mekaniserade bataljoner och danska specialförbandet (Jægerkorpset) samt har haft flera uppdrag i internationella uppdrag i, SFOR, USCENTCOM och NATO. De senaste 15 åren har han varit VD för BULMAR ett företag som fokuserar på säkerhetsrådgivning och säkerhetsoperation i hela världen.

Jens är Senior Executive Advisor med fokus på ledarskap, management och strategi och kombinerar sin långa erfarenhet och sina relationer med både försvarssektorn och det civila.


Arto-Pekka Nurminen

Arto-Pekka har tjänstgjort mer än 30 år i finska Försvarsmakten som chef för olika enheter och som stabsofficer. Han har också tjänstgjort i internationella operationer och som militärattaché i Paris. Han har en djup förståelse för finska Försvarsmakten och dess operationsprocesser så väl som en bred erfarenhet av att jobba i nordiska och internationella försvarssamarbeten, särskilt inom gemensamma operationer, utbildning och materiel- och industrisamarbeten.

Med ett omfattande nätverk inom finska försvaret och säkerhetssamarbeten kan Arto-Pekka använda sin kompetens inom finska totalförsvaret (Kokonaismaanpuolustus) för att leverera marknadsplattformar för nya så väl som växande företag inom säkerhets och försvarssektorn.


Lars Johansson

Lars har varit VD på flera stora företag i Danmark, till exempel SAS Ground Service, Atea, Systematic och Hedeselskabet.  

Lars är också överstelöjtnant i reserven danska Armén och tjänstgör flera veckor per år. Han är bland annat utbildad datorvetare och har en MBA i Change Management. Utöver det är han styrelseledamot för Copenhagen Business School (CBS).  

Lars är nu aktiv som styrelseledamot, som rådgivare och som investerare. Han är en erfaren affärsman med fokus på management, digitalisering, strategisk implementation och organisations effektivisering.  

Bjarne Lyngsø

Med en låg karriär i Danmark och internationellt, med 15 år inom telcom och 18 år i danska Försvarsmakten, har Bjarne utvecklat både kunskap och praktisk erfarenhet på strategisk, taktisk och operationell nivå. Försäljning och internationalisering är hans huvudområde.

Bjarne jobbar målmedvetet och värdestyrt med hög ambition och drivkraft för att omsätta strategi till verkligheten. I Bjarnes yrkesverksamhet är hans militära bakgrund påtaglig. Bland annat märks det i analys och strategimodeller som är tagna från den militära världen och omsatta till civil verksamhet. Bjanre är reservofficer med majors grad i danska Försvarsmakten och tillhör SOKOM som rådgivare.

Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du prata med en av våra medarbetare? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss