MW Group genomför ett strategiskt förvärv av Third Generation Network Services (3GNS) AB

juli 5, 2021


Den nordiska bolagsgruppen MW Group fortsätter sin tillväxtresa genom att förvärva Third Generation Network Services (3GNS) AB och integrera det i affärsenheten MW Field Services. Förvärvet är en del i bolagets expansionsstrategi att i praktiken ta ansvar för att utveckla, bygga och säkerställa driften av samhällsviktiga funktioner i Norden.

MW Group är en modern nordisk totalförsvarskoncern vars mission är att bidra till ett starkare samhälle genom att leverera innovativa och effektiva tjänstelösningar för samhällsviktiga funktioner. 3GNS är ett svenskt bolag med säte i Kista, Stockholm med lång erfarenhet och stor kompetens inom installation, service och underhåll inom telekom och drift av datacenter. Bolaget har bland annat ramavtal med flera av de stora telekomoperatörerna och systemleverantörerna avseende 5G-utbyggnaden. 

– Vi är väldigt stolta över förvärvet av 3GNS. Utbyggnaden av 5G-nätet är ett av Nordens allra viktigaste och mest kritiska infrastrukturprojekt. Vi vill vara i fronten för att ta vara på de möjligheter som ny teknik erbjuder våra öppna, internationaliserade och digitala samhällen samtidigt som vi vill bidra till att minimera de säkerhetsrisker den kan innebära. På det sättet bidrar vi mycket praktiskt till ett säkrare samhälle, kommenterar Mikael Karlsson, CEO MW Group.

– Med 3GNS bas med stabila kundrelationer, kompetenta medarbetare och lång erfarenhet tillsammans med MW Groups kompetens och personalförsörjningskapacitet kommer vi kunna accelerera utvecklingen av vårt kunderbjudande tillsammans. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta långsiktigt inom MW Field Services och fortsätta utvecklas tillsammans med våra nuvarande och framtida kunder, kommenterar Asad Babaei, grundare av Third Generation Network Services (3GNS) AB.

Genom förvärvet utökas MW Field Services till att vara verksamt inom områdena telekom, kraft och infrastruktur.

– Utöver publika volymleveranser av teknikutbyggnad, så är vi specialiserade på uppdrag som kräver högre säkerhetsnivå i alla delar av leveransen. Vi ser en ökad efterfrågan på säkerhet och solid informationshantering vid tjänsteleveranser. Introduktionen av 5G kommer att accelerera detta ytterligare då tekniken är utvecklad för att möjliggöra nya användningsområden, till exempel inom fordonsindustrin, logistikbranschen och smarta städer. Genom förvärvet av 3GNS intar MW Group en ledande position på marknaden – där vi kombinerar effektivitet och kvalité med hög säkerhetsnivå. Jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med 3GNS tidige ägare Asad Babaei och det mycket kompetenta teamet på 3GNS, kommenterar Michael Yngvesson, affärsenhetschef för MW Field Services.

För mer information eller intervjuer:

Erik Balod, Head of Business Development

+46 72-309 03 35 eller erik.balod@mwgroup.seLäs mer om MW Field Services