Karriärplanering


Utveckla din karriär med oss

Har du en bakgrund inom Försvarsmakten eller vill du vara delaktig i att stärka Sveriges totalförsvar? MW Group anställer individer med rätt kompetenser för att bygga ett samhälle där alla människor har rätt till frihet. 


Boka ett möte med MW Group

MW Group är en Nordeuropeiskt försvars- och samhällssäkerthetskoncern som är verksamma inom försvar, säkerhet och samhällsviktiga funktioner. Vi levererar våra tjänster till offentliga- och privata kunder med fokus på våra tjänsteområden:

Boka in ett första samtal som sker över telefon med en av våra medarbetare. Under samtalet kan vi svara på frågor som du kan tänkas ha, exempelvis hur dina erfarenheter kan bidra till MW Groups fortsatta utveckling eller vår verksamhet inom de olika tjänsteområdena. Samtalet varierar i längd men bör inte ta mer än 20 minuter.

Vi anpassar samtalet efter dina förväntningar och de förutsättningar du har. Fundera gärna innan samtalet vilket eller vilka av våra tjänsteområden du är intresserad av. Vi är både intresserade av att komma i kontakt med dig som är i början av din karriär och dig med flerårig erfarenhet.

MW Group har lokala kontor på flera platser i landet. Det första samtalet sker på telefon men vid ett fysiskt möte kommer vi att hjälpa dig få kontakt med rätt lokalkontor.


Här kan du läsa mer om några av våra medarbetare:

Jere Nykänen

”MW kunde lyfta fram mina styrkor på ett sätt som jag själv inte insett. Jag fick ett bra jobb och jag har haft stöd från organisationen under hela uppdraget. Det är inte alla som kan göra det”

Lars Reuterskiöld

Lars började sin karriär som värnpliktig i Kustartilleriet och läste direkt därefter till reservofficer. Han har tjänstgjort på flera av KA-förbanden samt på ytterförläggningar genom åren.

Michael Reinholtz

Michael sökte sig till MW när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.

Björn Edvinger

Björn började jobba på MW direkt efter värnplikten. Under sin tid hos oss har han parallellt tjänstgjort i Hemvärnet. Nu tjänstgör han på P 18.