Jobba hos oss

Vi är och uppskattar pålitliga, handlingskraftiga och engagerade medarbetare. Vi är stolta över att gemensamt bidra till ett fritt samhälle och ett framgångsrikt företag.


Tjänster för ett starkare samhälle

Vi behöver dig till våra fältservicelösningar inom flera områden. Vi strävar efter att bygga starka, flexibla och självgående team med hög grad av professionalism. Du kommer bli en nyckelspelare i vår organisation och bidra med problemlösningsförmåga, expertis och ansvarskänsla. Du kommer att bli säkerhetsklassad då den typen av personal är efterfrågad både på den svenska marknaden och internationellt. Vi hjälper våra kunder och ser till att jobbet blir klart i tid och vi tar fullt ansvar för hela eller delar av projektet.

MW Group
Vi är ett nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner, vi är verksamma inom Sverige, Danmark och Finland. Vi levererar våra tjänster till offentliga- och privata kunder som verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.


Var passar du in?

Just nu söker vi elektriker, fibertekniker och installatörer på flera orter.
Vi har flera års erfarenhet att leverera kompetent personal till våra kunder men tar nu steget att bygga vår egen organisation. Du kommer att vara högst delaktig i hur organisationen formas, bygga kultur och skapa förutsättningar för dina framtida kollegor.

Vad får du när du arbetar på MW Group?
Vi är inte som branschen. Vi är inte ett ”vanligt” installationsföretag.
Vi erbjuden en arbetsplats med hög grad av professionalism, variation och inflytande.
Vi tror på gruppens förmåga och lägger mycket kraft på att anställa rätt person för uppgiften.

Skicka din intresseanmälan till närmsta regionkontor