Jobba hos oss

Vi är och uppskattar pålitliga, handlingskraftiga och engagerade medarbetare. Vi är stolta över att gemensamt bidra till ett fritt samhälle och ett framgångsrikt företag.


Är värderingar och samhörighet viktigt för dig?

Brinner du för att göra och leverera goda affärer som bidrar till ett friare samhälle? Är du en person som tar stolthet i att göra ditt bästa och ser till gruppens framgång framför din egen?
Om du svarar ja på ovanstående frågor, då vill vi träffa dig. Vi tar kontinuerligt emot öppna ansökningar.


Vi tror att team med gemensamma värderingar som har hög samhörighet med rätt kompetens och ledning utgör ett fundament för framgångsrika affärer. Vårt sätt att bygga både samhörighet, kompetens och en effektiv ledning är att rekrytera de som vill vara med och bidra till ett säkrare samhälle. det gäller personer experter inom sina respektive områden. Har du en militär bakgrund ser vi det som meriterande och ser gärna att du har en pågående reservisttjänst, i försvaret. Vi kan den målgruppens kompetens och drivkrafter, vi kan validera deras bakgrund och vi kan leda dem till att bli framgångsrika i våra kundleveranser. Dessutom är ett högt säkerhetsmedvetande och fackkompetens från försvarstjänstgöringarna avgörande faktorer i våra kundleveranser, vilket också gör att vi ser positivt på att våra medarbetare bibehåller ett kontinuerligt tjänstgörande som reservist.

På MW Group jobbar en bredd av människor med en bredd av uppgifter, gemensamt är dock att det handlar om tjänsteleveranser av samhällskritiska funktioner till våra kunder. Vissa arbetar heltid, andra deltid och vissa bara under kortare insatser i projekt. Av våra medarbetare är de flesta anställda, men vi har också flera som jobbar med oss via eget bolag. Vi har medarbetare som erinrats som soldat under pågående värnplikt utan större civil erfarenhet till seniora medarbetare med lång försvarsmaktskarriär antingen på heltid eller som reservist med omfattande civila meriter samt personer utan militär bakgrund men som delar våra gemensamma värderingar och vill vara med och bidra till ett säkrare samhälle. Hos oss finns en samhörighet för alla som delar våra värderingar och vill vara med och utveckla våra kundleveranser. Det är vår spets i kompetensområde och djup i genomförandeförmåga som är vår tydligaste konkurrensfördel!

Vi har delat in våra medarbetare i huvudsakliga arbetsområden enligt nedan. Antingen kan du söka en viss befattning hos oss inom någon av dessa kategorier, eller så kan du söka dig till oss för ett möte där vi berättar mer om alla våra tjänster och validerar din bakgrund mot alla kategorierna. Inom varje arbetsområde finns befattningar som inte kräver någon förkunskap till befattningar som kräver mycket omfattande erfarenhet. Inom varje befattning finns möjlighet att jobba extra när det passar dig, deltid eller heltid.

Dina kunskaper kommer tas tillvara på genom våra tjänster till kunder. Du kommer kunna jobba mot försvarssektorn, säkerhetsbranschen eller mot civila industrier.

Field Services

Training

Unmanned

Cyber

Strategic Advice


Här kan du läsa mer om några av våra medarbetare:

Jere Nykänen

”MW kunde lyfta fram mina styrkor på ett sätt som jag själv inte insett. Jag fick ett bra jobb och jag har haft stöd från organisationen under hela uppdraget. Det är inte alla som kan göra det”

Lars Reuterskiöld

Lars började sin karriär som värnpliktig i Kustartilleriet och läste direkt därefter till reservofficer. Han har tjänstgjort på flera av KA-förbanden samt på ytterförläggningar genom åren.

Michael Reinholtz

Michael sökte sig till MW när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.