Industry

Från system och strategi till praktiskt genomförande.


Vi stärker tillsammans vårt samhälle genom att skapa robusthet i de samhällskritiska funktionera.

Vi förser våra kunder som arbetar med samhällsviktiga funktioner med tjänster där alla våra medarbetares säkerhetsuppfattning tillsammans med deras områdeskompetens och en god ledning utgör vår konkurrensfördel. Vi finner en drivkraft i att skapa och underhålla det som är viktigt för vårt samhälle och vi förstår vikten av att både system och medarbetare är robusta.


Field Service

Att samhällsviktiga funktioner byggs, utvecklas och underhålls på ett korrekt sätt är saker som alla medborgare tar för givet. Vi förstår vikten av att det görs korrekt utan avsteg i någon del av processen och inom givna tidsramar för god kostnadskontroll. Vi säkerställer framgång i våra kunders verksamhet med personal som har rätt kunskaper för uppgiften och med en hög säkerhetsmedvetenhet, oavsett om det gäller byggnation av nya avancerade kommunikationsnät, projektledning av underhållsarbete eller specialuppdrag inom dykning eller höghöjdsmaster.

Training

Bra chefer kännetecknas av bra ledaregenskaper och är grundläggande för hur väl och effektivt en organisation fungerar och verkar. Vi erbjuder beprövade utbildningsprogram inom ledarskap och projektledning för enskilda individer, grupper eller anpassade för verksamhetens behov. Genom detta så hjälper vi våra kunder att skapa en robust bas i sin verksamhet och förutsättning för att bra ledare kan agera i händelse av oförutsedda händelser.

Vi erbjuder också utbildningar för specifika system, för medarbetare som ska resa till hotbildsmiljöer och för grundläggande sjukvårdsberedskap.

Strategic Advice

Vi har utvecklad förmåga att leverera rätt beslutsunderlag för samhällsviktiga funktioner genom inhämtning och analys av information.

Genom bland annat vår UAS (Unmanned Aerial System) kan vi genom drönare utrustade med sensorer inhämta en stor mängd data. Med våra analytiker bearbetar vi datan till att utgöra ett beslutsunderlag som svarar mot våra kunders behov. Vi arbetar nära med våra kunder för att säkerställa vad deras informationsbehov är, varför varje uppdrag skiljer sig från varandra.