Defence

MW Group grundades för att bidra till en friare värld genom ett stärkt försvar.


Vi brinner för försvarssektorns alla aktörer och för internationell samverkan.

Vi erbjuder våra kunder tjänster baserade i den kompetens som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna på alla nivåer tillsammans med civila erfarenheter. Vår styrka och konkurrensfördel ligger i vårt kompetensdjup och bredd inom försvarsområdet som sträcker sig från brukarperspektivet i det praktiska till systemförståelse och utvecklingskapacitet i det strategiska.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.


Field Service

Vi står ut på marknaden som en aktör som kan sätta samman rätt förmågor till försvarssektorn, både det offentliga och det privata, där de ingående medarbetarna spänner över olika kompetensområden och med olika kompetensdjup. Genom det kan vi hantera både kvalificerad utveckling och ledning samtidigt som vi också kan hantera uppgifter under fältmässiga praktiska förhållanden i alla tänkbara miljöer på våra hemmamarknader men också i hardship-miljöer – vi har varit i dem tidigare.

Våra tjänster genomförs såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Training

Vi utbildar och utvecklar individer och ledare. Alla våra instruktörer har lång erfarenhet inom sina respektive expertområden. Deras bakgrunder inom försvaret på olika nivåer ger oss en unik möjlighet att leverera träning för såväl försvarsmakter, ingående delar i totalförsvaret och till försvarsindustrin.

Strategic Advice

På MW har vi erfarenheten, praktiskt såväl som strategiskt, att arbeta med frågor som rör hela Totalförsvaret. Våra medarbetare delar alla en försvarsbakgrund och spänner över alla grader och tjänstegrenar. Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Vår inhämtning sker på en mängd olika sätt för att sedan kvalitativt analyseras och bearbetas till ett genomförbart beslutsunderlag.